In drie woorden: Aant Jelle Soepboer

’n jonge ambitieuze inwoaner fan mar ’n simpele gemeente in Nederland. ’n inwoaner fan ’t skoane Noardeast-Fryslân: Aant Jelle Soepboer. Kort en misskien wel té kort wethouder weest in disse prachtige streek fan Fryslân. Lid fan de Fryske Nasjonale Partij. Strijder foar cultuur, tradities en jongerein. ’n man fan ’t folk. Veur ’t folk. ’t gewoane folk, ’t gewoane Noardeast-fryske folk.

We namen fandaag afskied fan Aant Jelle Soepboer as Wethouer in de Groate Kerk in Dokkum. We sien ‘m gaan naar Den Haag. En ik hoop dat ie der veur ’t belang fan oanze omkriten veul klaar spele kin. Ik verwacht ’t niet fan ‘m. Want ik hew self ók ’s myn kop in de randstad sien laten om op mediagebied wat te bereiken. Ik von’t zwaar. Derom: Ik wil ‘m niet verniele.

Mar ik vien ’t dapper fan ‘m. En ik staan achter ‘m.

Aant Jelle, maak er ’t allermoaiste fan.

Harmen Poortman