(Column) – De eerste keer dit jaar. Zo stil.

DOKKUM – 8 januari 2024 en ’t is weer an de beurt: ’t béd mut ferskoand wurde. Ergens veur de kerst was de laaste keer. En ik weet ’t: Gienien vient ’t ’n hobby mar, ik hew d’r slag fan. ’s morgens gewoan de rotzooi d’rôf skeure en in de wasmachine dondere. Dan mut je. As je ’s avonds dan weer lekker koesse wille dan, mut je.

En dan hew ik de lengte met dus, ik gaan dan op ’t béd staan met de skoane, frisse dekbedovertrek omstekeerd over my heen. Met de hânnen in de punten en dan pak ik ’t dekbed dat, al in de goeie posiesje leit, bij de hoeken. Ik slaan ’t dan richting ’t voeteneind út sudat, de overtrek d’r groat’ndeels goed omheen valt. Dan donder ik ’t del en gaan met myn gesicht naar ’t hoofdend op ’t voet’neind staan. Ik pak beide onderste punten en ik slaan ’t dekbed út naar ’t hoofdend.

’t is ’n teringklus mar, ’t slaagt. Veur de kleine medemensch is ’t trapsgat misskien ’n útkomst. Angelang hoe je woaning indeeld is. Mar dan leit die deken su lekker strak op je béd. En dan hewt suas fandaag ’t blanco dekbéd lekker in de frisse winterwind búten hong’n bij ’n temperatuur fan plus ien. Dan verlang je ók weer naar dat moment fan pak ‘m beet half elf. Dat komt, ladies en gentlemen. Dat komt.

Eerst ’n bierke en ’n wientsje. Samen even gesellug de werkdag evaluere. Samen even de plannen make veur de folgende dag. Mekaar even diep in de ogen ankieke en ségge dat je heul wiis binne met mekaar. En dan gauw naar boven. En nou ik disse column skrief komt op myn smart tie vie via joetjoep ’n skitterende hit veurbij fan Blöf. En met alle respect hoor mar, …

,,Zo hard, ’t uur erna klatterde zo na. Dat niets nog te bevatten en begrijpen was het was, zo hard dat, alles wat we dachten ons alleen maar leek te pracht. Zo moe en zo verslagen waren wij. Nu stilte bij ons was in plaats van jij.”

De eerste skeet in ’n skoan béd dit jaar. Zo stil.

Harmen Poortman