Zembla: ‘Wreedheden vanuit de Wia en Wajong bloot gelegd.’ Het is nog veel erger.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-wia-pakt-onrechtvaardig-uit-voor-de-arbeidsongeschikte-willemijn-29-ik-kom-straks-niet-meer-rond

DOKKUM – Bewaarhetdigitaal.nl is een onderneming die ontstaan is uit gemotiveerd vrijwilligerswerk. De oprichter en eigenaar van deze organisatie is ooit begonnen bij een lokale omroep ergens in de jaren negentig als vrijwilliger. Hij was gecrashed op de Hanze hogeschool in Groningen omdat, zijn heup gebroken was op z’n twaalfde en omdat hij daar niet in geloofd werd. Hij raakte depressief en in de onderwal. Na zich gemeld te hebben bij een psychiater mocht hij gebruik maken van de wajonguitkering. Met als tegenprestatie vrijwilligerswerk. Radio Noordoost-Friesland.

En warempel. Hij schopte het tot Hilversum. NCRV Radio vijf. Plein Vijf. Met als tegemoetkoming gratis workshops in o.a. het Beeld en Geluid Instituut. Van daaruit is Bewaarhetdigitaal.nl ontstaan.

Vanaf 2016 heeft de directeur van Bewaarhetdigitaal.nl een simpele boekhouding bijgehouden in overleg met het UWV. En wat blijkt daaruit? Dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de uitgaven. Zolang dat in evenwicht is dan, word je niet gekort op je uitkering en ook de belastingdienst zal dan geen inkomstenbelasting van je heffen.

In het meest kritieke ondernemersjaar 2020, het jaar van de coronalockdowns, maakt Bewaarhetdigitaal.nl winst. Mensen gingen tijdens de lockdowns en het thuiszitten hun zolders opruimen. Er kwamen oude films boven water en Bewaarhetdigitaal.nl draaide in tegenstelling tot de andere bedrijven uitmuntend. Winst!!

Van die winst is minstens 67 % weer teruggevloeid naar de staatskas. Was het niet via de loonbelasting dan was het wel via de huur- en zorgtoeslag. Van de beloofde €1500,– die je naast je wajong- of wiauitkering mag bijverdienen per jaar is dik € 970,– terug gegaan naar de staat. Dit geldt niet alleen voor Bewaarhetdigitaal.nl. Dit geldt voor iedere wajonger of wiagerechtigde. Dat is het voorbeeld dat de directeur van Bewaarhetdigitaal.nl hier wil stellen. En dan hebben we het nog niet over het vogelvrij verklaard zijn voor instanties als Veilig Thuis en de Kinderbescherming. Want gezien je psychiatrische dossier ben je schuldig en strafbaar aan alle delicten die nooit plaats hebben gevonden.

De directeur van Bewaarhetdigitaal.nl is dus bezig met vrijwilligerswerk. En daar is hij dus bijna 30 jaar voor getriggerd om dáár juist z’n werk van te maken. Er is hem een worst voor gehouden. Maar men heeft zich in hem vergist.

Toen hij in de jaren negentig crashte in Groningen zag hij deze bui al hangen. Hij heeft familie die heel hard aan het werk moet voor de centen. Hij hoef dat niet. En hij doet dat ook al heel lang niet meer. Maar hij zorgt wel dat hij krijg waar hij voor in aanmerking komt. Door zijn werk voor de media weet hij vragen te stellen en trakteert hij de overheid regelmatig op moeilijke vraagstukken. Dat ventileert hij niet altijd op facebook maar, knipoog, hij houdt u graag op de hoogte.

Bewaarhetdigitaal.nl is meer dan alleen het overzetten van films. De directeur van deze hobbyonderneming is journalistiek onderlegd en durft vragen te stellen aan de meest hoog geplaatsten. Bewaarhetdigitaal.nl is (nog) maar vrijwilligerswerk.

Harmen Poortman