(Column) We hewwe dit beklonken en ’t Abba Vader songen. Tsjoch!

DOKKUM – Met regionaal fytsverbond ‘Fyts ‘m d’r in’ ’n genoeglik avondsje had. We hewwe alles even besproken. Òk hoe we de veiligens fan de fytsers in de regio garandere kinne mar, òk de flauwe kul fan de dag. We wille oans òk wat meer toelegge op de vreterij in de regio. Oliebollen binne derin ’n essentieel onderdeel.

U hoort er meer van, in de nabije toekomst. Mocht ’t lukke in elk gefal. Al met al is alles even de revu passeerd. Òk even myn gelazer binnen ’t perspektief fan de plysje. Hier en dér wurd ik wat beskuldigt fan bepaalde saken hier in de buurt dus, ik had myself mar even útnoadigt bij de wijkagent. We hewwe mekaar beloofd d’r niet inhoudelik over te praten. Dér sil ik my òk an houe. Ik sil de buurt òk niet meer kietele in myn columns.

Mar ’t komt hier op del: We hewwe mekaars nummers útwisseld en we benadere mekaar as d’r ondúdelikheden binne. Su hoeft d’r niet meer ’n heel buurtonderzoek naar mij start te wurden. Want dat is eilikst wel wat te gek veur woorden. Kost de mienskip nogal wat. En ik bin al te duur as Wajonger. Neen, dan mar wat korte lijntsjes want, ik skaam my d’r eilikst wel wat veur dat ‘r suveul mienskipsgeld op mij inzet wurdt.

Bovendien is sulks koren op de molen veur mij en skrief ik dér dan graag ’n column over. Mutte we met syn allen niet wille. Jim in ’t hok en ik in ’t hok. Das ’t allerbeste. Ik wat participere, jim òk wat nuttig dwaande wèze. Liekt my ’n goed ding.

Terugkommend op gusteravond. We hewwe dit beklonken met ’n flasche bier en derbij hewwe we ’t Abba Vader songen. Betere afslúting konden we niet bedenke.

Fytsverbond ‘Fyts ‘m d’r in’ groet u,

Harmen Poortman