Trots weze op je kien? Ik wuu wel dat ik trots weze kon op myn ouders.

DOKKUM – Kienders krije en kienders ontvange. In de Biebel staat: ,,Eer je vader en je moeder.” Dat mut. zekers. Mar mag je as kien òk andersom om respect frage? As je pyne hewwe en derdeur niet ’t verwachtingspatroan invulle kinne suas je ouders dat veur ogen hadd’n met dy?

,,Hij kin goed metkomme op skoal. Ik hoop dat ‘r dokter wurdt, of advocaat.” ,,Zij is veur de dúvel niet bang. Die wurdt vast pliesje. Kin niet misse.” Ja want, we wille trots weze kinne op oanze kienders. Mar as die kienders dat niet invulle kinne? Deur eventueel onopgemerkte mankementen an ’t lichaam of de psyche.

Is ’t dan ’n skande as die kienders op hun eigen manier hun leven invulle? Is ’t dan ’n skande dat ze as vrijwilliger bij de Anna Zijlstra Hoeve beter út de verf komme? Of as ze as skoanmaakster slash maker in ’n bordeel perfect tot hun recht komme omdat, ze òk zeer geskikt binne as eventueel beveiliger fan su’n hoerke?

Misskien trots weze op je kien omdat, hij/zij fan ’t leven maakt wat ‘r fan te maken valt? Ondanks de teugenslagen altyd weer bij de wal op klautert om toch met te draaien in de wereld vol ellende en lawaai. Een kien dat met ’n bitsje ondersteuning fan de mienskip òk nog ’s ’n leuke invulling hewt binnen die mienskip?

Ik bin zelf vader en ik bin trots op myn kienders. Alleen al om ’t feit dat ze d’r binne. Ik wuu wel dat ik lieke trots weze kon op myn ouders…

Wel geteld,

Harmen Poortman