Pfizer vaccin, Ik voel my gediscrimineerd.

(Column) DOKKUM – Ik kreeg die útnoadiging op de mat en ik docht: ,,Ja, ik laat my vaccinere.” ‘T is ’n wereldwijd advies dus, ik docht: ,,Ik gaan der in met.” Ik hew online ’n ôfspraak maakt en kon in Leeuwarden terecht veur ’n pfizerspuit. Mar nou komt ’t. Ik voel my discrimineerd. Eilikst wil ik gewoan even seure om wat te seuren mar, toch.

Ik riid an bij de GGDvaccinaasjehal in ’t WTC in Leeuwarden. Ik was ’n uur te vroeg dus ik wacht netsjes in de auto. Vervolgens loop ik met kuchlap veur de smoel naar de entree. Dan blykt dat der al ’n ontichelike rij staat te wachten. Inside de building dus hè. Su ik my anslúte sil in de rij loopt ‘r ’n medewerker langs mij. Ik spreek ‘m toch even an: ,,Mooi regelt jong. ik hew ’n keunstheup. Hoelang mut ik hier nou in die rij staan?”

,,U kunt gebruik maken van ’n rolstoel.”, is syn antwoord. Ik ség hem dat ik der niet drekt an toe bin. En ik slút an in de rij. ‘N hartelijke frou toant begrip en seit: ,,’t lykt hier de Efteling wel.” ,,Derom kom ik òk noait in de Efteling.”, antwoord ik har. ‘T gaat òk best nog wel vlot mar, ik staan wel wat te hakken en te krukken. En dan…?

‘N oud mantsje komt de hal binnen en seit teugen diezelfde medewerker dat hij slecht ter been is. ,,Ooh meneer dan geven we u even voorrang.” En su wurdt disse man even onder escorte leidt naar de eerst vrije prikkamer.

Eilikst mut ik nou ’n klacht indiene mar, ik drink liever ’n bierke. Proost jongelui

Harmen