My first column on bewaarhetdigitaal.nl

(Column) DOKKUM – Beste ménsen en bútenlui, dit is even ’n verhaaltsje om ‘e nocht. Bewaarhetdigitaal.nl is sinds enkele weken ’n feit. Jim konden my al fan harpoenmedia.nl mar, deur onvolkomenheden is der ’n abrupt einde an komm’n. Natuurlik sil d’r ménsen denke: ,,Hy hewt dat ploffe laten! Der ston’ teveul privéinfo op. Hy hewt op de bliksem had van de Privacyautoriteiten!”

Mut jim ’s lústere, jongens: ,,Pytsje de Graaf krijt my niet sumar an ‘e kant.”

Neen, ik bin disse weg dwongen in te slaan omdat ’t groate slagskip as ’n kaartenhús in ien stortte. Mar gelukkig hew ik goeie contacten in de mediawereld en hew ik in samenwerking met MGhosting.nl dit project opsette kinn’n. Bewaarhetdigitaal.nl. Ik bin de laaste jaren my specialiseren gaan in ’t digitaliseren fan ouwe films. Suwel VHS- en VHS-Cbanden, handycambandsjes, DVbandsjes as Video2000banden en ouwerwetse 8 milimetertapes. Ook maak ik graag digitale foto’s fan jim fotonegatieven en dia’s. D’r was al ien die noemde my ‘Dokter Dia’.

Dat de columns blieve moesten was ’n voorwaarde. En dat is lukt neffens oans. Jim viene hier de verhalen út myn turbulente leven met ’n knipoog, ’n vleugje sarcasme en soms even ’n bitsje kietele onder de gordel. Niet trappe en altyd met respect.

Ik hoop jim weer an de beeldskermen en mobieltsjes te bynen. Stay healty en stay tuned,

Harmen