Reünie LEAO Dokkum 01-10-2022

Allerbeste oud-leerllingen van de LEAO,

Vanmorgen vergadering gehad met Betty van der Wal en Douwe Piet Boersma. We zijn eruit. Het liefst dit jaar nog een reünie. Niet wachten tot volgend jaar omdat, er onder druk van de hedendaagse scholieren gewerkt wordt aan sloop en herbouw van de lokatie. Dan lopen we de kans dat we het oorspronkelijke eigen gebouw niet meer kunnen gebruiken.

We hebben ook al een plan: Van twee uur tot zeven uur. De vorige keer heb ik jullie zowat de school uitgestuurd om vijf uur. Langer hadden we het gebouw niet gehuurd. We zijn het eens dat dat veel te kort was. Dus wat langer op de school. Toch willen we jullie weer vragen na afloop zelf met je vrienden en vriendinnen een tafel te reserveren in één van de restaurants in de Stad. Misschien dat we één foodtruck kunnen charteren maar, omdat het zo kort dag is lukt dat misschien niet. In het café van Betty, De Lantaarn, proberen we weer een afterparty te organiseren met een dj van de tijd van toen. Wie dat wordt is nog een verrassing. Op de school is weer koffie en thee en wat te drinken tegen gereduceerde prijzen te verkrijgen. Bitterballen o.i.d. wordt weer geregeld door Betty.

Jullie kunnen je van te voren aamelden door €7,50 te storten op een speciaal hiervoor geopende bankrekening. Zo kunnen we een beetje inschatten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aan de deur betaal je €10,–.

Wederom betreft het een reünie voor leerlingen die les hebben gehad op de lokatie aan de Woudweg. Ik ben in de afgelopen jaren erop aangesproken dat ik de vorige keer mensen heb geweigerd na een verkeerde beoordeling betreffende het les hebben gehad op de Hantumerweg of Woudweg. Ik maak deze fout niet weer en laat het aan jullie zelf over. De volledige vier schooljaren zijn niet vereist. Een kortere periode volstaat ook. Maar maak alsjeblieft geen misbruik van deze zelfsturende ruimte. Want we verwachten deze keer al meer mensen dan de vorige keer. En leerlingen van twee lokaties in één lokatie wordt gewoon te krap.

Afiches en pamfletten verspreiden we niet. We hebben hier 470 leden op faceboek en we vragen jullie veel tam tam te maken. Er zijn na de vorige editie veel contacten hersteld dus, ik heb daar veel vertrouwen in.

Dan de grote hamvraag: De datum! We moeten even een week wachten op de persoon van het Dockingacollege die daar akkoord op moet geven. Maar maak je alvast maar klaar… We hebben bij de directie van de school 1 oktober aangevraagd. Volgende week weten we dus of dat akkoord is.

Wij hebben er weer zin in.

Met vriendelijke groeten,

De feestcommissie

Betty van der Wal

Douwe Piet Boersma zonder facebook

Harmen Poortman